Ai nevoie de un imprumut? Suntem aici sa te ajutam.

Economisire

În conformitate cu Hotărârea Conferinței anuale din 2017 a Uniunii Naționale a C.A.R. ale salariaților din Romania, bonificația acordată la sfârșitul fiecărui an la fondul social acumulat de membri prin depuneri lunare succesive, s-a stabilit luând în calcul, media aritmetică a fondurilor existente la sfârșitul fiecărei luni din anul de referință, fapt care conduce la o fidelizare a membrilor C.A.R.

Consiliul Director al C.A.R. Electrocentrale Craiova poate garanta numai respectarea principiilor sănătoase și legale de lucru cu fondurile membrilor, ca și până acum, fără a putea estima procentul excedentului realizat și rezultatele obținute la finele anilor viitori care vor depinde de mai mulți factori, între care:

– volumul și dobânda împrumuturilor acordate;

– evoluția dobânzilor bancare de pe piața creditelor;

– programele de restructurare din cadrul angajatorilor, etc.

Considerăm că menținând dobânzile actuale vom diminua lichiditatea în mod permanent, crescând eficiența utilizării fondurilor membrilor și ne vom situa sub nivelul dobânzilor bancare, putând atrage noi membri și crește apetitul de credit al membrilor existenți.

Precizăm că este important rezultatul financiar declarat la finele anului însă obiectul de activitate al C.A.R. este acordarea de credite cât mai avantajoase în condiții de autofinanțare a activității.

Ca și în anii anteriori C.A.R. Electrocentrale Craiova poate garanta doar condiții corecte, egale și avantajoase de împrumut pentru membri săi fără a putea garanta un anumit excedent la sfârșitul exercițiului financiar.

Rezultatele obținute în anii anteriori certifică buna gestionare a fondurilor membrilor spre deplina satisfacție a acestora.

Aducem la cunoștință și prevederile Legii nr. 93/08.04.2009 privind instituțiile financiare nebancare, care la Secțiunea a 6-a „Interdicții”, precizează:

„Art. 15 (2) Este interzis instituțiilor financiare nebancare să desfășoare următoarele activități:

a) atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public […]”

Împrumuturi

Condițiile generale de împrumut sunt următoarele:

– acordarea de împrumuturi de orice tip de 3-5 ori fondul social, plafonat la o valoare maximă de 75.000 lei ;

– restituirea integrală a împrumutului anterior;

– apelând la una din formele de împrumut adoptate de C.A.R. Electrocentrale Craiova;

– pe baza formularelor completate, semnate și înregistrate de cerere de împrumut, adeverință salariat, angajament de plată giranți (date în fața salariatului casei), declarării de consimțământ pentru utilizarea datelor cu caracter personal, copii act de identitate conform cu originalul de la împrumutat și de la giranți, completate de contractul de împrumut semnat inclusiv de giranți;

– garantarea se efectuează cu: fondul social acumulat la C.A.R., giranți salariați sau pensionari (0-8);

– dobânda anuală efectivă la împrumut: 9,49 – 11,46 % pe an, fiind una dintre dobânzile cele mai mici aplicate în sistemul C.A.R.;

– restituirea împrumutului în maxim 60 luni;

– fără comisioane suplimentare.

Forme de împrumut adoptate de Asociația Casa de Ajutor Electrocentrale Craiova:

 1. Împrumut tradițional
  • rata dobânzii: dobândă la sold 10,90 % pe an, DAE 11,46 % pe an, reprezentând 6,03% pe an la suma împrumutată, pentru membri cu o vechime sub 3 ani;
  • de 3-5 ori fondul social existent la momentul analizei cererii de împrumut dar nu mai mare de 75.000 lei;
  • rambursare în maxim 5 ani.
 2. Împrumut de completare
  • în același procent cu cel prevăzut în contractul inițial;
  • completarea împrumutului inițial acordat cu o sumă egală cu cel mult valoarea ratelor restituite din împrumut până la data depunerii cererii de suplimentare;
  • rambursare până la 1 an.
 3. Împrumut în limita fondului social
  • rata dobânzii: dobândă la sold între 9,10 – 10,90 % pe an, DAE între 9,49 – 11,46 % pe an, reprezentând între 4,97 – 6,03 % pe an la suma împrumutată;
 4. Împrumut de reeșalonare
  • rata dobânzii: dobândă la sold 10,90 % pe an, DAE 11,46 % pe an, reprezentând 6,03% pe an la suma împrumutată;
  • de 3-5 ori fondul social din care se achită suma rămasă de plată din împrumutul inițial;
  • rambursare în maxim 5 ani.

Caracteristicile tipurilor de imprumut acordate de Asociatia C.A.R. Electrocentrale Craiova:

Asociatia C.A.R. Electrocentrale Craiova
Sediul: str. Bariera Valcii, nr.195, loc.Craiova
Sucursala Craiovita: Bdul Olteniei, nr.29, bl.66B,sc.1, ap.1                         
Anexa la Normele interne de creditare aprobate in Conferinta membrilor din 29.01.2021

Scenarii orientative de împrumuturi

A. Pentru împrumuturile de fidelitate la care membrii au o vechime neîntreruptă de peste 3 ani:

*Nota: Termenul de rambursare poate varia în funcție de dorința solicitantului, fapt care conduce la modificarea sumei de plată lunară, astfel încât să se restituie întregul împrumut primit.

B. Pentru împrumuturile la care membrii au o vechime neîntreruptă de sub 3 ani:

Documente necesare

 1. Cerere de împrumut(formular tipizat).
 2. Adeverință de venit pentru solicitant și giranți (formular tipizat);
 3. Copii de pe actul de identitate al solicitantului și giranților.
 4. Angajament girant/fidejusor(formular tipizat).
 5. Declaraţii de consimţӑmânt pentru utilizarea datelor cu caracter personal atât pentru împrumutat cât şi pentru giranţi.
 6. Extras de cont bancar sau dovada deschiderii unui cont curent având semnatura posesorului cu menţiunea „solicit viramentul împrumutului în contul bancar prezentat”.
 7. Contractul de împrumut, cu anexe.

Nota: 

            a)Cererea de împrumut, angajamentul giranţilor şi contractul cu anexe, se redacteazӑ la sediul CAR Electrocentrale şi se semneazӑ în faţa salariatului casei, atât de împrumutat cât şi de giranţii acestuia.

            b)Copiile actelor de identitate vor purta semnatura posesorilor şi vor avea menţiunea „conform cu originalul”.

            c)Redactarea celorlalte documente de împrumut se va efectua la sediul CAR Electrocentrale.

            d)CAR Electrocentrale îşi rezervӑ dreptul  de a efectua şi alte verificӑri inclusiv la angajatorul declarat de solicitantul împrumutului şi de giranţi.

            e)Plata împrumutului se poate efectua şi în numerar la sediul CAR Electrocentrale, fӑrӑ a prezenta extrasul de cont, însa dupӑ depunerea şi semnarea tuturor celorlalte documente. 

            f)Solicitanţii de împrumuturi şi giranţii acestora îşi asumӑ rӑspunderea personalӑ inclusiv materiala sau în faţa autoritaţilor ori a organelor de cercetare penalӑ si de investigare a fraudelor, pentru veridicitatea şi corectitudinea documentelor depuse şi semnate.

 

 

ALTE MENȚIUNI:

 • sunt necesari între 3 și 8 giranți în funcție de fondul social existent și suma împrumutată;
 • dobânda se calculează la sold și se percepe numai eșalonat, conform graficului de rambursare;
 • împrumuturile se acordă într-o perioadă maximă de 1-2 luni de la momentul depunerii documentelor de solicitare completate;
 • împrumutul de capitalizare și împrumutul în limita fondului social nu necesită giranți și se acordă în maxim o lună de la data depunerii cererii;
 • se acordă o bonificație anuală a fondului social avantajoasă;
 • împrumutul de completare, refinanțare și reeșalonare se acorda o singură dată la împrumutul inițial.
 • membri C.A.R. și familiile acestora pot beneficia de ajutor în caz de deces, în condițiile regulamentului propriu.

Cuantumul ajutorului de deces, diferenţiat în funcţie de vechimea neîntreruptӑ a membrului în Asociatia CAR Electrocentrale Craiova şi la fondul de deces, se prezintӑ dupӑ cum urmeazӑ:

Sumele se acordӑ la cerere, în termen de 60 zile de la data decesului, pe baza documentelor şi a prevederilor din Regulamentul privind constituirea şi utilizarea “Fondului pentru ajutor în caz de deces”, ce poate fi consultat la sediul CAR Electrocentrale.