Evenimente & Noutăți

  1. Conferința extraordinară a membrilor, organizată în 15.11.2019

S-a înființat sediul secundar, fără personalitate juridică, sub denumirea Casa de Ajutor Reciproc a salariaților Filiala Electrocentrale Craiova – Agenția Craiovița prin sentința nr. 1344/03.12.2019 aferentă Dosarului nr. 31287/215/2019 și s-a înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat în grefa Judecătoriei Craiova.

  1. Conferința anuală a membrilor, organizată în 17.02.2020

Prin voința organelor statutare, pe lângă alte puncte de pe ordinea de zi anunțată prin Convocatorul afișat la sediul social, s-a stabilit schimbarea denumirilor astfel:

– pentru întreaga entitate, din Casa de Ajutor Reciproc a salariaților Filiala Electrocentrale Craiova în Asociația Casa de Ajutor Reciproc Electrocentrale Craiova;

– pentru sediul secundar, din Casa de Ajutor Reciproc a salariaților Filiala Electrocentrale Craiova – Agenția Craiovița în Asociația Casa de Ajutor Reciproc Electrocentrale Craiova – Sucursala Craiovița.

Ambele modificări de denumiri au fost înregistrate în Registrul Asociaților și Fundațiilor conform încheierii nr. 350/17.03.2020 emisă de Judecătoria Craiova, aferentă Dosarului nr. 6731/215/2020.

  1. Măsuri în privința combaterii COVID-19

Începând cu data de 11.03.2020 accesul membrilor din exterior, la sediul social principal al C.A.R., nu este permis ca urmare a măsurilor anti COVID-19 adoptate în incinta societății comerciale angajatoare S.E. Craiova II (Termocentrala Șimnic).

La sediul social principal al C.A.R. din incinta societății angajatoare S.E. Craiova II (Termocentrala Șimnic) se suspendă activitățile de: încasări casierie, împrumuturi și acces giranți pentru membri casei care nu au calitatea de angajat al societății.

Pentru implementarea măsurilor de distanțare socială, membri casei sunt rugați să utilizeze cu prioritate mijloacele electronice de plata, pentru viramente în contul curent bancar al C.A.R. 

  1. Conferința anuală a membrilor, organizată în 29.01.2021.

La conferinţa anualӑ s-au prezentat şi aprobat rapoartele Consiliului Director, de gestiune, al cenzorilor şi situaţiile financiare aferente anului 2020 precum şi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

La propunerea membrilor s-a aprobat şi hotararea :

-de majorare a plafonului de împrumut la 75.000 lei,

-cotizaţa lunarӑ va fi între suma minima obligatorie de 10 lei şi opţional, în funcţie de dorinţa membrilor, pânӑ la suma maximӑ de 6.000 lei.

  1. Adunarea generala (Conferinta) anuala a membrilor organizata in 20.01.2022.

Convocator conferinta nr.16/05.01.2022.  Vizualizati aici.

  1. Adunarea generala(conferinta) anuala a membrilor organizata in data de 24.01.2022.

Convocator nr.33/20.01.2022 accesati aici.

  1. Adunarea generala(conferinta) extraordinara a membrilor pentru aprobarea modificarii statutului asociatiei.

Convocator nr.152/11.05.2022 accesati aici.
Convocator nr.155/21.05.2022 accesati aici.

  1. Adunarea generala(conferinta) anuala a membrilor organizata in data de 28.01.2023.
Convocator nr.13/12.01.2023 accesati aici.

      9. Adunarea generala(conferinta) anuala a membrilor organizata in data de 02.03.2024.

Convocator nr.41/21.02.2024 accesati aici.

     10. Adunarea generala(conferinta) anuala a membrilor organizata in data de 09.03.2024.

Convocator nr.55/02.0.2024 accesati aici.