Legislație aplicabilă

Fără a fi limitative, prevederile legale aplicate de Asociația Casa de Ajutor Reciproc Electrocentrale Craiova, sunt:

Fără a fi limitative, prevederile legale aplicate de Asociația Casa de Ajutor Reciproc Electrocentrale Craiova, sunt:

-Ordin ANPC nr,450/31.05.2022, privind unele masuri de informare a consumatorilor cu privire la insolventa persoanelor fizice, publicat in Mof 725/19.07.2022;

-Legea 216/14.07.2022, pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Mof 708/14.07.2022.

– Legea nr. 122/16.10.1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 93/08.04.2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

– Legea nr. 82/24.12.1991, a contabilității;

– OMF 3103/2017 privind aprobarea reglementarilor contabile valabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

– OMF 2861/2009 privind organizarea și inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

– Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

– Legea nr. 227/2015, Codul fiscal;

– Legea nr. 53/24.12.2003, Codul muncii;

– OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și OUG 52/2016 – privind contracte de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea OUG 50/2010;

– OG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești;

– Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții, cu modificări și completări ulterioare;

– OMF 2634/2015 de aprobare a normelor metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;

– Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale;

– Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

– Statutul și Normele proprii privind creditarea membrilor C.A.R. și regulament pentru constituirea și utilizarea fondului pentru ajutor în caz de deces, ce pot fi analizate la sediul casei.